مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

نظرسنجی سایت

سلام دوست گرامی، از چه طریقی با ما آشنا شدید؟ بابت نظر ارزشمندتون سپاسگزاریم

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 862
  • بازدید دیروز : 401
  • بازدید کل : 837242

دانلود مقاله حسابداری بیمارستان


دانلود مقاله حسابداری بیمارستان

دانلود مقاله حسابداری بیمارستان

 

 

عنوان

مقدمه ................................................................................................... 1

فصل : تعاریف حقوق و مزایا ........................................................................ 3

مالیات ..................................................................................................... 3

بازنشستگی ..................................................................................................... 4

بیمه ......................................................................................................... 4

طرح نوین.................................................................................................. 5

فصل دوم : امور اداری................................................................................... 8

دبیرخانه .................................................................................................. 8

کارگزینی............................................................................................... 9

بایگانی ................................................................................................... 13

فصل سوم : انبار و تدارکات ....................................................................... 15

اموال ..................................................................................................... 17

انبار.......................................................................................................... 25

وظایف انبار................................................................................................ 28

انواع موجودی انبار ...................................................................................... 29

سازمان انبار ............................................................................................ 30

انواع فرم های انبار ............................................................................... 33

شناسنامه واحد ....................................................................................... 53

اصول ایمنی در انبار................................................................................ 54

فصل چهارم : بررسی علل کسورات بستری سر پایی .......................... 56

پیشنهادهایی جهت کاهش کسورات ......................................................... 69

گزارش کار ....................................................................................... 70

فصل پنجم : مراحلی که یک مریض برای درمان باید طی کند ............................... 70

وظایف صندوق دار ........................................................................... 71

نوع حسابداری بیمارستان ...................................................................... 75

فصل اول

تعاریف

حقوق و مزایا:

حقوق و مزایای کارکنان یک وزارتخانه از محل درآمدهای جاری دولت که توسط سازمان بودجه در اختیار وزارتخانه های مطبوع قرار می گیرد پرداخت می شود. از حقوق و مزایای هر شخص فاکتورهایی نظیر مالیات، بازنشستگی، بیمه درمان و تامین اجتماعی کسر می گردد.

مالیات:

طبق جدول مالیاتی مصوب وزارت دارایی در سال 84 حقوق ومزایای هر شخص به سقف 1900.000 ریال از مالیات معاف است و مازاد بر این مقدار مشمول مالیات 10% می گردد.

بازنشستگی:

9% از کل حقوق و مزایای هر پرسنل به استثنای حق عائله بندی و حق اولاد مشمول سهم کارگر یا کارمند و 5/13% مشمول سهم کارمندها خواهد شد که جمعا 5/22% بعنوان حق بازنشستگی بابت حقوق پرسنل کسری می گردد.

بیمه درمان( بیمه خدمات درمانی):

کلیه کارمندان رسمی مشمول بیمه خدمات درمانی می گردند. بیمه خدمات درمانی برای کارمند.همسر و سه فرزند اول شامل بیمه درجه 1. برای پدر. مادر خواهر و برادر کارمند رسمی شامل بیمه تابعه درجه 2 می گردد که هر کدام منابع خاص خود را دارد.

بیمه تامین اجتماعی:

کلیه کارمندان پیمانی، کارمندان طرحی و قراردادی شرکتها مشمول بیمه اجتماعی می گردند. 7% از حقوق و مزایای کارکنان به عنوان بیمه مهم کارمند و یا کارگر و 20% مابقی آن توسط کارفرما پرداخت می گردد و جمعا 27% خواهد شد.

اضافه کاری:

طبق قانون اضافه کاری مصوب وزارتخانه های کشور در سال 84 کلیه کارکنان اداری و مالی و درمان در صورت اضافه کاری مجازند تا سقف 175 ساعت در ماه اضافه کاری دریافت کنند. مبلغ هر ساعت اضافه کاری معادل با 160/1حقوق، فوق العاده شغل و حق جذب می باشد.

طرح نوین(percase):

ماهیانه 20% از کل درآمد و ویزیت سرپایی و بستری و حق العمل و 5/2% آن (درآمد) قسمتهای پاراکلینیکی نظیر آزمایشگاه، داروخانه، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و ... بعنوان طرح نوین بر اساس امتیازات خاص به کارکنان بیمارستان تعلق می گیرد.

5% کل این مبالغ تحت عنوان سهم سازمان بحساب ستاد مرکزی دانشگاه واریز می گردد.کلیه هزینه های یک وزارتخانه باید براساس سرفصل تخصص اعتبارات که سالیانه از سازمان برنامه و بودجه ریزی اعلام می گردد پرداخت می شود.

محاسبه طرح نوین پزشکان عمومی و پزشکان متخصص:

کلیه پزشکان با توجه به حق العمل ویزیت های سرپایی، بستری و خدمات پاراکلینیکی که انجام می دهند طرح نوینی دریافت می کنند. کلیه پزشکانی که از دانشگاه علوم پزشکی حقوق دریافت می کنند حقوق و مزایای آنان از سهم پزشک طرح نوین آن ها کسر می گردد. در قبال کل کارکرد پزشکان اعم از ویزیت، حق العمل و 5000% بعنوان طرح نوین سهم دانشگاه کسر می گردد که این درصد برای بیمارستان های آموزشی 5/5% می باشد.

سرفصل حساب های تعیین شده: 1- هزینه های جاری: در بیمارستان دو حساب نگهداری می شود:

A- حساب 10001 که مربوط به درآمد بیمارستان است.

B حساب (3004 ) 9001. که مربوط به هزینه های بیمارستان است.

2- هزینه های اختصاصی 3- تنخواه گردان از محل جاری: این تنخواه گردان هزینه از محل جاری است

4- تنخواه گردان از محل درآمد: این تنخواه گردان هزینه از محل درآمد است.

5- علی الحساب 6- استرداد درآمد

7- درآمد عمومی ارسالی: این درآمد ماهیت بدهکار دارد.

8- درآمد عمومی وصولی: این درآمد ماهیت بستانکار دارد.

9- درآمد خصوصی ( اختصاصی )

فصل دوم

امور اداری

امور اداری تشکیل شده از: واحدهای کارگزینی- دبیرخانه و بایگانی.

دبیرخانه:)نحوه کار در دبیرخانه : )دارای دو دفتر: اندیکاتورواندکس می باشد. که دفتر اندکس نامه هایی که از ارگان ها یا سازمان هایی به مرکز مربوطه ارجاع می شود باید اول ثبت در دفتر اندیکاتور و بعد مهر ورود به دفتر روی تک تک نامه ها زده شود و بعد در کارتال مخصوص به جهت دفتر یا ریاست یا مدیریت تنظیم می گردد و بعد از دستور دادن هامش نامه ها به جایی که مشخص شده است توسط نامه رسان به کل قسمت تحویل داده شده.

اندیکس: دفتری است که سریال نامه ها در آن ثبت می گردد و مسئول دبیر خانه توسط دفتر اندیکس راحت به نامه ها دسترسی پیدا می کند.

مسئول دبیرخانه موظف است ذونکن های مخصوصی تهیه و درشت ذونکن ها مشخص کند که هر ذونکن مربوط به چه واحدی است و به ترتیب تاریخ بایگانی می کند و طوری قرار می دهد که هر کسی نتواند به آن دسترسی پیدا کند وظیفه دیگر دبیرخانه علاوه بر نامه های وارده صادره ها را هم شماره می کند و با کد مخصوص در دفتر اندیکاتور ثبت و توسط نامه رسان ارسال می گردد.

و نامه رسان هم دفتری به نام مراسلات دارد که وظیفه اش ثبت نامه ها در دفتر فوق می باشد:

کارگزینی:

در واحد کارگزینی وظائف به شرح ذیل انجام می گیرد: 1- صدور احکام: اعم از حکم استخدامی _ حکم افزایش سنواتی ._ ارتقاء گروه _ ارتقاء شغلی _ انتقال _ ماموریت _ انفصال خدمت_ اعاده به خدمت_ مرخصی بدون حقوق._ خدمت نیمه وقت و...

2- بررسی پرونده های پرسنلی جهت به موقع حکم صادر کردنو بررسی جهت منخنی شرایط کار_ نوبت کاری _ برقراری مزایای غیر مستمر و...

3- مکاتبه به سایر ارگان ها و صدور و پاسخ دادن به نامه های مربوطه.

4- بررسی پرونده پرسنلی از لحاظ مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق.

هر کارمند پرسنلی و یا پیمانی در یک سال تقویمی به ازای هر ماه 5/2 روز مرخصی استحقاقی و در یک سال 30 روز مرخصی استحقاقی شامل می شود و کارمند می تواند همه ساله از مرخصی فوق استفاده و یا 15 روز ذخیره و 15 استفاده نماید و در خصوص مرخصی استعلاجی طبق گواهی پزشک معالج و تایید شورای پزشکی در یکسال می تواند 4 ماه مرخصی استعلاجی استفاده نماید.

مرخصی کمتر از 1 روز که به آن پاس می گویند هر کارمند می تواند در ساعات کاری از پاس شخصی و یا اداری استفاده نماید. پاس اداری منظور نمی گردد اما پاس شخصی توسط کارگزینی محاسبه و به ازای هر 7 ساعت 1 روز از مرخصی فوق کسر می گردد.

مرخصی بدون حقوق شامل کارکنان رسمی و پیمانی می شود و کارمند رسمی در طول خدمت از 3 سال از مرخصی فوق استفاده نماید.

خدمت نیمه وقت شامل بانوان می شود که می بایست مرتبه اول از یکسال کامل استفاده و در سال های بعد 6 ماه هم می تواند استفاده کند و چون در مدت فوق بازنشستگی از حقوق استفاده کننده کسر می شود جزء سنوات خدمتی است.

اما از بقیه مزایای نصف حساب می گردد. هر کارمند از اول استخدام هر گونه سوابق دولتی که داشته باشد جزء خدمت آن منظور می گردد از جمله خدمت طرح نیروی انسانی و یا پیام آوران بهداشت و یا خدمت سربازی و اگر سوابقی هم در دوایر دولتی یا شرکتهایی که مورد تائید سازمان مدیریت برنامه ریزی رسیده باشد محاسبه می گردد. هر کارمند در سال یکبار ارزشیابی می شود و فرم ارزشیابی به 4 گروه تقسیم شده است.

1- فرم مخصوص مدیران 2- سرپرستاران 3- کارشناسان 4- فرم کارکنان

که هر کدام توسط مسئول مافوق و خود کارمند پر می گردد و توسط مافوق تائید و پس از بررسی از طرف اداره ارزشیابی تعیین و پس از اجرای دستورالعمل حکم افزایش حقوقی کارکنان مربوطه صادر می گردد.

چنانچه کارمند 3 دوره متوالی یا 5 دوره متناوب از بالاترین نمره ارزشیابی بهره مند شود می تواند از 1 گروه تشویقی که به تائید مسئولین برسد شامل شود و هر کارمند در طول خدمت از دوگروه تشویقی برخوردار می گردد. گروه های تشویقی دیگر مربوط به خدمت در جبهه می باشند که آن هم توسط مسئولین که بررسی گردد جهت ذینفع حکم صادر می شود. کسانیکه در طول خدمت از 176 ساعت آموزش حین خدمت پیشینه 1 سال گروه استحقاقی وی جلو می افتد.

نوع حسابداری بیمارستان:

در بیمارستان حافظ سیستم حسابداری بدین صورت می باشد که زیر نظر رئیس حسابداری کنترل می گردد و در آن جا خیلی حساب های سخت و پیچیده ای ندارد و به صورت ساده می باشد و چند نوع ثبت بیشتر ندارد، که در سیستم سرپایی و درآمد سرپایی که به صورت شیفت شیانه روزی و در دوشیفت اداره می گردد.

نحوه جمع آوری به این صورت است که درآمد روزانه سرپایی جمع آوری همراه با درآمد بستری به حساب بانک دریافت یا درآمد واریز می گردد که ثبت آن به صورت زیر است:

خ بانک ×××

ح . دریافتنی×××

ولی زمانی که درآمد به وسیله بیمه باشد باید قبض ها را به همراه پرینت کامپیوتری که حواله ایی همراه آن است که این حواله شامل مبلغ کلی است که باید از اداره بیمه دریافت کرد که در زمان ارسال حواله این ثبت زده می شود.

ح. دریافتنی ×××

درآمد دریافتنی ×××

که اداره بیمه پس از بررسی از نظر کم و کیف صحت مدارک وجه مطالبات بیمه های مختلف را به بیمارستان پرداخت می کند که این مبلغ بعد از دریافت شدن توسط بیمارستان حسابدار ثبت زیر را در دفتر ثبت می کند.

ح . بانک×××

ح. دریافتنی×××

که مبلغ دریافتی به برابر است به مبلغ حواله ارسالی به بیمه.

روال وصول درآمد و انجام هزینه های درمانی بدین صورت می باشد که کلیه واحدهای درمانی علوم پزشکی مثل بیمارستان حافظ- چمران – مطهری – قلب الدین – نمازی و... هر پانزده روز یک مرتبه درآمد این واحدها را جمع آوری و از طریق ذیحسابی

( نماینده دولت در هر اداره می باشد که این ذیحساب نظارت می کند که فعالیت ها در چارچوب های مقررات مالی انجام گیرد و در واقع ذیحساب حافظ منافع مالی دولت در هر موسسه است.) به واحدهای مربوط عودت داده می شود و در این مرحله درآمد مربوطه به حساب پرداخت ها (هزینه) منظور می گردد که پس از واریزی به حساب پرداخت از طریق صدور سند و تکمیل مدارک و صدور چک در وجه فروشندگان پرداخت می گردد.

در بعضی از موسسات انجام پرداخت ها و دریافت ها از طریق برگه صورت می گیرد که برای دریافت ها یک برگه و برای پرداخت ها هم نیز برگه ای جداگانه صادر می گردد.

انبار:

انبار محلی که کلیه اموال اعم از اجناس در حکم مصرفی ومصرفی و اموالی شامل مواد اولیه و آماده مصرف که اصطلاحا اموال خضول گفته می شود در آن نگهداری می شود.

به همین دلیل:

* از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بدیهی است که درآمد هر موسسه و یا شرکت و یا بیمارستان ارتباط مستقیم با نحوه اداره انبار دارد.

با توجه به تعاریف فوق لازم است فردی دلسوز، مسئولیت طلب با شناخت کامل در نحوه اداره در راس قرار گیرد.

تنها با اعمال شرایط فوق انبار با روش صحیح اداره خواهد گردید.

1- دریافت کالا به طور کامل با اسناد و مدارک خرید

( فاکتور و درخواست خرید ) و بعد از صدور قبض انبار و رسیدن آن را به طور منظم در قفسه صفافی نموده و کد گذاری می نمائیم.

2- کنترل نمودن دقیق، جلوگیری از ازدیاد موجودی، جلوگیری از

 

 

تعداد صفحات:75

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 18,400 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش مولف: دکتر محمدحسن میرزامحمدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 266 ...

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

گرو تالر داینامیک روش جهانی برای افزایش قد سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو ...

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسیدکتر غلامحسین جوانمردانتشارات پیام نور ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه مود شده برنامه فالورگیر اینستاگرام دریافت فالور و لایک و کامنت بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت سکه بدون نیاز به فالو کردن دریافت بی نهایت فالور و لایک در روز امروز و در این پست بی نظیر قصد ارائه نسخه هک شده دیگری از برنامه های فالو و لایک و... را داریم در این برنامه که ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط وحی کودک کتب قدیمی ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

نسخه پی دی اف حجم: 10 مگابایت تعداد صفحه: 336 توضیحات کتاب: آیا به نظر شما قدرت، عامل و یا علم خاصی وجود دارد که تنها بخش محدودی ازمردم به این قدرت مافوق تصور دسترسی داشته و با استفاده از این ابزار زندگی سازنه تنها همه مشکلات خود را برطرف می کنند بلکه به سعادت و ثروتی دست می ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

رمان درخت انجیر معابد آخرین اثری بود که از احمد محمود منتشر شد.(درخت انجیر معابد) از بسیاری جهات این رمان در ادبیات ایران کم نظیر است.(درخت انجیر معابد) از جملهٔ این ویژگی ها به تعدد پرسوناژهای اثر می توان اشاره کرد.(درخت انجیر معابد) در این رمان حدود ۲۴۰ شخصیت خلق شده که حدود ۶۰ ...

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

World soccer winning Eleven3 -Japan for free on Android _this is good game for a smartphone or tablet. بازی فوتبال winning Eleven3 (الون۳) اندروید اورجینال نسخه ژاپنی توسط شرکت کونامی (konami)با پیشرفت هایی دوباره منتشر شد. ( اجرای تمام بخشهای بازی همراه با صدا) یکی از جذاب ترین و خاطره انگیز ترین بازی پلی استیشن ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

معرفی کتاب:(جهان همچون اراده و تصور) نویسنده:آرتور شوپنهاور تعداد صفحات:635 حجم فایل:57مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:انگلیسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 توجه:متن کتاب انگلیسی می باشد ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور نکات مهم کتاب داوری تجاری بین الملل عبدالحسین شیروینکات ازمونهای پیام نورنمونه سوالات ادوار گذشته نمونه سوالات تا نیمسال اول 97-98 به روز شد سوالات نیمسال دوم 97-98 اضافه شد سرفصل تا ابتدای جرح داوران است. اگر ميخواين نمره خوب ...

118 مشهد

118 مشهد

دفتر تلفن 118 مشهد نرم افزار جهت پیدا کردن شماره و آدرس تلفن های ثابت مشهد این نرم افزار دارای قفل امنیتی میباشد جهت استفاده کد زیر را در هنگام استفاده از نرم افزار وارد کنید : sadra ...

دریافت فایل : 118 مشهد
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

عنوان کتاب: زندگی خود را دوباره بیافرینید نویسنده: جِفری ای. یانگ، جنِت اس.کلونسو مترجم: حسین حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناهید گلی زاده فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 53 حجم کل فایل ها: 825 مگابایت مدت زمان پخش: 24 ساعت و 30 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما